Bläddra

Läkemedel : när är det rimligt att betala själv?

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Läkemedel : när är det rimligt att betala själv?

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Prioritering och ransonering av hälso- och sjukvård är ofrånkomligt. När är det rimligt att individen ska betala för vissa läkemedel och behandlingar ur egen ficka? Hur sådana prioriteringar ska göras är en svårlöst och politiskt känslig fråga. I Läkemedel när är det rimligt att betala själv? utgår författarna från att den svenska hälso- och sjukvården i huvudsak kommer att förbli offentligt finansierad, men att privat finansiering kommer att öka. Författarna presenterar en etiskt grundad metod för att avgöra vad som bör ingå i det offentliga åtagandet och testar den på läkemedel och läkemedelsnära produkter. Metoden beaktar såväl fördelningsaspekter som möjligheter för att en fungerande marknad ska uppstå. Vad som ska betalas privat respektive av offentliga medel har hittills inte beslutats utifrån tydliga och väl kända kriterier. Författarna visar att det är möjligt.