Bläddra

Läkemedelsbehandling av äldre

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: äldre Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper

Läkemedelsbehandling av äldre

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: äldre Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här
Det finns ett akut behov av samlad kunskap om den geriatriska patienten då var tredje inläggning på sjukhus är relaterat till biverkningar av läkemedel. Det är människor som har fått sätta livet till på grund av ofullständig kontroll vid läkemedelsbehandling, där en korrekt förskrivning av läkemedel samt läkemedelsgenomgångar och uppföljning av ordinationer hade kunnat rädda deras liv. Boken ger en helhetsbild av den komplexa omvårdnaden vid läkemedelsbehandling av äldre. Den ska fungera som ett stöd i det dagliga arbetet med bedömningar av symtom och interaktioner, misstänkta biverkningar och läkemedelskontroll.