Bläddra

Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: läkemedelskunskap

Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: läkemedelskunskap
Köp här

Vården är ett arbetsfält som lämnar ett väldigt litet utrymme för fel. Detta gäller inte minst sjuksköterskans hantering av läkemedel. Att ha en trygg och säker rutin för hantering av läkemedel som minimerar fel är en viktig säkerhet för sjuksköterskan och framför allt för patienten. 

Boken inleds med grundläggande begrepp och definitioner vid läkemedelsberäkning och läkemedelshantering utifrån gällande författningar. Med typexempel visas steg för steg hur beräkningar kan ske för läkemedel med olika beredningsformer. Denna tredje upplaga är uppdaterad och kompletterad med flera nya övningsuppgifter.


Övningsuppgifterna, som är kopplade till FASS, är ordnade i tre olika nivåer. Lösningar i facit visar de olika beräkningsgrunderna som kan användas och ger därmed vägledning om svårigheter uppstår vid läkemedelsberäkning.Boken vänder sig i första hand till studenter i grundutbildning till sjuksköterska, men den kan även användas inom andra vårdutbildningar.