Bläddra

Läkemedelsräkning med interaktiva övningsuppgifter

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: läkemedelskunskap

Läkemedelsräkning med interaktiva övningsuppgifter

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: läkemedelskunskap
Köp här

Detta läromedel innehåller en räknemodell som främst syftar till att göra iordningsställandet av läkemedel säkrare.

Med hjälp av den medföljande aktiveringskoden kan studenten logga in på bokens webbplats. Där finns interaktiva övningsuppgifter som, förutom uppställningar och svar, också ger vägledning till hur studenten kan komma vidare på rätt väg för att lösa övningsuppgiften. Nya övningsuppgifter fylls på fortlöpande. Alla läkemedel som anges i boken återfinns också i FASS.


Boken är avsedd för studenter i sjuksköterskeprogrammen på grundläggande och avancerad nivå. Men även studenter vid andra universitets- och högskoleutbildningar där läkemedelsräkning ingår kan ha nytta av boken.


I denna 3:e upplaga har justeringar och förtydliganden gjorts liksom uppdateringar av läkemedelsnamn.