Bläddra

Läkemedelssvenska: Ordkunskap och uttal för utländsk vårdpersonal

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker och referensmaterial Ordböcker i särskilda ämnen Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Läkemedelssvenska: Ordkunskap och uttal för utländsk vårdpersonal

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker och referensmaterial Ordböcker i särskilda ämnen Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här