Bläddra

Längre liv, längre arbetsliv : förutsättningar och hinder för äldre att arbeta längre SOU 2012:28

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här

Längre liv, längre arbetsliv : förutsättningar och hinder för äldre att arbeta längre SOU 2012:28

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här
Åldersblindhet i stället för ålderism i arbetslivet!

En kunskapsöversikt över förutsättningarna och hindren för ett längre arbetsliv för äldre och en höjning av den faktiska pensionsåldern.
Dagens statistik visar att äldre personer blir allt friskare, smartare och mer välutbildade. Andelen sysselsatta i åldern 55-64 års har stigit från 62 procent 1987 till 71 procent 2012. Andelen äldre som uppger att de vill arbeta efter 65 års ålder har dessutom fördubblats på tio år. Detta är några av de gynnsamma förutsättningar som talar för att höja den faktiska pensionsåldern. För att detta ska bli möjligt måste betydande hinder undanröjas. Exempel:
  • De åldersrelaterade reglerna i pensionssystemet
  • Nuvarande tjänstepensionsavtal som gynnar tidig pensionering
  • Svagt ekonomiskt utbyte för »fattigpensionärer», men även för äldre med högre inkomster
  • Ålderism: Negativa attityder till äldre och åldersdiskriminering i arbetslivet
  • Brister i äldres kunskaper och kompetens
  • Anställningsskyddet och 67-årsregeln