Bläddra

Längs vägen : världen 72 haiku

Köp här

Längs vägen : världen 72 haiku

Köp här
Det är där hon rör sig, i världen, längs vägen. Och på naturstigar kan vi förstå. För många av de bilder och sinnesintryck Park delar med sig av, är sådant vi vanligtvis bara kan uppfatta då vi själva förflyttar oss bort från den urbana trängseln. Hennes dikter kan bära oss dit. skingrande dimma bortom adventsljusen lyfter gässen Fast i Parks dikter får tecknen på årstidernas växlingar också samsas med iakttagelser om hur vi idag lever våra moderna liv, liksom vid sidan om naturen – ofta inom en och samma dikt. Gränsen mellan haiku och senryu tunnas ut.