Bläddra

Lantbrukarboken : skatt och ekonomi för dig som arbetar med skog och jord

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Lantbruk och primärnäringar

Lantbrukarboken : skatt och ekonomi för dig som arbetar med skog och jord

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Lantbruk och primärnäringar
Köp här
LANTBRUKARBOKEN är en perfekt bok för den som äger eller arrenderar en jordbruksfastighet och vill lära sig hur skattereglerna fungerar - antingen för att själv kunna sköta administrationen i företaget, eller för att kunna föra ett vettigt samtal med redovisningskonsulten.
Här får du massor av råd och tips om de möjligheter skattereglerna ger. En utförlig deklarationshandledning ingår.
Boken fungerar även bra som handledning på redovisnings- och revisionsbyråer.

Ur innehållet :
Skatteregler för lantbruk
Skogskonto
Skogsavdrag
Skogsbeskattning
Egna uttag
Avdrag
Fastigheten
Socialavgifter och F-skatt
Sjukpenning
Periodiseringsfonder
Räntefördelning
Expansionsmedel
Moms
Arrende
Generationsskifte
Bokföring och bokslut
Kvittning mot tjänst
Skattekonto och skattedeklaration
Företagsformer
Deklarationshandledning