Bläddra

Lärare Gör Barnkonventionen : Vardagsnära övningar om barns mänskliga rättigheter

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här

Lärare Gör Barnkonventionen : Vardagsnära övningar om barns mänskliga rättigheter

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här

I Lärare gör – Barnkonventionen lär sig elever i förskoleklass till årskurs tre om barnkonventionen och utforskar rättigheterna i den egna skolan. De guidas av barnrättsdetektiverna Mika, Nadia och Leo som berättar om barns rättigheter och ger eleverna olika detektivuppdrag. Eleverna får skapa detektivrapporter om det de hittar och kan ge synpunkter och förslag kring hur skolans barnrättsarbete kan utvecklas och stärkas. Rapporterna lämnas till ansvariga vuxna på skolan och kan även spridas på andra sätt i och utanför skolan, till exempel genom en utställning.

Avdelare med linje

Jenny Eriksson, Malin Fryknäs och Anna Strandberg är människorättsvetare och har under det senaste decenniet arbetat med att utbilda och på andra sätt sprida kunskap om barns mänskliga rättigheter.