Bläddra

Lärarhandledning : för de språkliga momenten i gymnasieskolans kurs A B C

Köp här

Lärarhandledning : för de språkliga momenten i gymnasieskolans kurs A B C

Köp här
Språkorientering –
Från traditionell grammatik till modern språkforskning

I Dialog Språkorientering finns språkvetenskapens alla olika grenar representerade i kapitlen Språket och människan, Språken i världen, Språken i Norden, Språken i språket, Språket förr och nu, Språkets ord, Språket i bruk, Språkutveckling, Språkriktighet och Språkbeskrivning.

Läsa Tala Skriva
Praktisk och kreativ svenska i en volym
I Läsa Tala Skriva finns svenskämnets praktiska och kreativa moment samlade i en volym. Eleverna får träna sig i att skriva allt från haiku och PM till argumenterande och utredande texter.

I boken ingår även ett omfattande retorikkapitel.

Dialog Lärarhandledning för de språkliga momenten
Lärarhandledningen till Språkorientering och Läsa Tala Skriva ger en indelning av böckernas stoff i A-, B- och C-kurser. Den har rikligt med bild- och musikexempel och även förslag till ämnesövergripande samarbete.