Bläddra

Lärjungarna i Saïs

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur i översättning Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
Köp här

Lärjungarna i Saïs

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur i översättning Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor
Köp här

La rjungarna i Sai s av Novalis (1772 1801) utkom postumt a r 1802. Det a r ett poetiskt romanfragment som ba de beskriver Novalis naturfilosofi och naturmystik. Naturen a r ha r inte blott det yttre, utan hela det sa tt som ma nniskan a r i va rlden. En fascinerande och vacker text i o versa ttning av Margaretha Holmqvist.

Estetik- och Novalisforskaren Johan Redin har skrivit ett efterord som samtidigt la ser La rjungarna i Sai s mot den dagsaktuella miljo filosofiska debatten och redogo r fo r dess historiefilosofiska bakgrund.