Bläddra

Lärobok för barnmorskor

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Lärobok för barnmorskor

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Detta är den tredje omarbetningen av Lärobok för barnmorskor, vilken är den första i sitt slag i Norden. I boken finns koncentrerat barnmorskeyrkets kunskapskärna. Ett stort antal experter har medverkat i boken varav majoriteten är barnmorskor med olika yrkeskunskaper och akademisk erfarenhet. Boken är unik i det att den tydliggör och lyfter fram, både på ett teoretiskt och praktiskt plan, barnmorskans kunskaper och färdigheter för yrkesutövningen.

Boken har delats in i tre stora huvudområden där den första delen tar upp barnmorskans historia, arbets- och forskningsfält samt globala aspekter. Den andra delen - barnafödande, börjar med ett nytt kapitel om professionellt förhållningssätt som berör barnmorskans roll när det gäller mötet med kvinnan och hennes närstående inom olika verksamhetsgrenar. Vidare finns teorier om bemötande, värdegrund och metoder för samtal under graviditet och förlossning, vid depression, vid föräldraförberedelse och variationer i föräldraskap. Dessutom behandlar den andra delen mödrahälsovård, graviditet, förlossning, barnsängstid samt förlossning med komplicerat förlopp. Det tredje avsnittet - reproduktiv och sexuell hälsa - inkluderar fertilitetsreglering, infertilitet, klimakteriet, ungdomars sexuella utveckling och hälsa samt gynekologi och gynekologisk undersökningsteknik. Sist i boken finns ett avsnitt om gynekologisk cancer samt ett nytt avsnitt om sexualitet.

Boken är rikt illustrerad med teckningar, foton och andra typer av schematiska framställningar.