Bläddra

Lärobok i kapitalmarknadsrätt

Köp här

Lärobok i kapitalmarknadsrätt

Köp här

Behandlar kapitalmarknaden i ett internationellt perspektiv, den svenska värdepappersmarknaden, marknadens aktörer och marknadens spelregler (bland annat insiderreglerna och reglerna för offentliga erbjudanden). Boken är i första hand avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer.