Bläddra

Läs med Majk och Sam F-klass, Fluffarnas värld, arbetsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Läs med Majk och Sam F-klass, Fluffarnas värld, arbetsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Läs med Majk och Sam är ett läs- och skrivmaterial för Förskoleklass och årskurs 1. Grunden är den gemensamma läsningen och samtalen utifrån högläsningstexter. Innehållet är lekfullt och det är lätt för eleverna att känna igen sig. Böckerna följer en tydlig progression genom förskoleklassen och åk 1, men de fungerar också fristående. Materialet stämmer väl överens med Skolverkets kartläggningsmaterial ”Hitta språket!” för förskoleklass, och med Skolverkets bedömningsstöd och de reviderade kursplanerna i svenska. 

Fluffarnas värld, arbetsbok F-klass är en kombinerad läs- och övningsbok kopplad till högläsningsboken Fluffarnas värld. Boken passar såväl den som inte knäckt läs- och skrivkoden, som den som kommit en liten bit på vägen i sin läsutveckling. Hur designar man en arbetsbok så att den passar alla elever? Arbetsboken fokuserar på sambandet mellan ljud och bokstav och grundläggande ljudanalys, men innehåller också utmaningar för de elever som kan arbeta vidare.

Läs med Majk och Sam passar dig som:

• vill arbeta med högläsning och samtal som bas för läs- och skrivinlärning
• vill ha ett lekfullt material med tydlig progression genom förskoleklass och årskurs 1
• vill ha en arbetsbok med gemensamma övningar kring basfärdigheter, men samtidigt möjlighet till extra utmaning och extra träning