Bläddra

Läs med oss År 1, Olas bok

Köp här

Läs med oss År 1, Olas bok

Köp här
Väl genomarbetad och väl beprövad!
En stark och modern klassiker inom läsinlärningen!

Med Läs med oss förändrades läsinlärningen i skolan. Den tydliga arbetsgången, individanpassningen och de trevliga, sammanhängande texterna är helt i enlighet med professor Ingvar Lundbergs grundläggande pedagogik för läsinlärning och god läsutveckling. Flera hundratusentals elever har med lust lärt sig läsa tillsammans med Ola, Elsa och Leo. Nöjda lärare fortsätter att arbeta med Läs med oss år efter år.

År 1: I de tre läseböckerna, där Olas bok är den lättaste och Leos den svåraste, får alla barn träning på sin egen nivå och en gemensam läsupplevelse! I arbetsboken Min egen bok övar de alfabetet, analys och syntes.

År 2: Läseböckerna Antons Årsbok och Saras Årsbok innehåller samma stoff på två nivåer. I arbets- respektive studiebok befäster barnen sina färdigheter i skrivning och språklära.

År 3: Med den lovprisade läseboken Pojken och Tigern färdas barnen genom det fantastiska Sverige – och får på köpet förförståelse inför undervisningen i geografi!

Som komplement till arbets- och studiebok finns kopieringsunderlag med lättare och färre uppgifter. Till samtliga åk finns givetvis mycket gedigna handledningar med både teorin och praktiken för klassrumsarbetet.