Bläddra

Läsförståelse Steg 1 Elevpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Läsförståelse Steg 1 Elevpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Läsförståelse Steg 1-3 omfattar tre elevpaket med stigande svårighetsgrad. Här tränar eleverna på att läsa och förstå olika texttyper; berättande, beskrivande, instruerande, argumenterande, förklarande och utredande. Det finns såväl nyskrivna texter som textutdrag från både klassisk och modern litteratur. Den tryckta boken följer genomgående samma struktur med en text på ett uppslag och tillhörande frågor på nästa uppslag. Varje text inleds med en läsnyckel som definierar texttypens kännetecken och blir ett stöd för eleverna inför läsningen. Till varje text finns även en ordlista, som stöd både inför och under läsningen. Efter varje text följer frågor som tränar de fyra läsförståelseprocesserna: • Hitta efterfrågad information. • Dra enkla slutsatser. • Sammanföra och tolka information. • Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag. Vilken läsförståelseprocess som tränas markeras med symbol intill frågan, så att eleven får hjälp med hur svaret kan sökas i texten. Frågetyperna består både av flervalsfrågor och frågor med korta eller längre svar som eleven formulerar själv. I facit finns olika svarsalternativ som visar på olika kvalitetsnivåer och blir en modell för hur eleven kan formulera sina svar. I det digitala läromedlet kan eleverna få texterna upplästa med textföljning, få tillgång till ordlistor, samt göra självrättande övningar med ord och fraser som förberedelse inför läsningen. Här finns även möjlighet till fler anpassningar för de elever som behöver ytterligare stöd i läsandet. Läsförståelse steg 1-3 är en fristående serie som passar både för individuellt och gemensamt lärande. Då texterna berör elevnära, aktuella ämnen såsom källkritik, jämlikhet, identitet, hälsa och civilkurage, lämpar serien sig utmärkt för gemensamma samtal, som introduktion till ett arbetsområde och som utgångspunkt för egen textproduktion. Serien kommer att kompletteras med tre lärarpaket som utkommer till ht 2022. Här får du bland annat förslag på samtalsfrågor och skrivuppgifter.