Bläddra

Läsloket åk 4-6 Station 3 Fritid

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Läsloket åk 4-6 Station 3 Fritid

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Läsloket är en serie arbetsböcker i svenska som andraspråk för elever i åk 4-6.

Fem stationer - fem nivåer

Läsloket åk 4-6 består av fem böcker. Mellan böckerna finns en progression där station 1 vänder sig till nybörjare i språket och station 5 till elever på mer avancerad nivå. Språknivån i böckerna bygger delvis på de fem stegen i läsa-delen i Skolverkets bedömningsstöd för nyanländas språkutveckling Bygga svenska.

Texter i olika genrer

Läsloket innehåller texter i olika genrer, till exempel berättande, beskrivande och återgivande texter. Till texterna finns uppgifter som tränar läsförståelse, ord och uttryck samt grammatik. Texterna är rikligt illustrerade för att ge eleverna den stöttning de behöver om de arbetar med böckerna på egen hand.

Varje bok har ett tema

Station 1: Hemma
Station 2: Skola
Station 3: Fritid
Station 4: Djur och natur
Station 5: Stad och land