Bläddra

Läsning på flera nivåer 2. Sju berättelser om kärlek, sorg och saknad

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Läsning på flera nivåer 2. Sju berättelser om kärlek, sorg och saknad

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Läsning på flera nivåer innehåller noveller skrivna i två olika svårighetsgrader, men med bibehållen titel, handling och innehåll. Detta underlättar arbetet i heterogena grupper och möjliggör gemensamma diskussioner även när eleverna kommit olika långt i svenskkunskaperna. Till varje berättelse finns ordlistor och läsförståelsefrågor att jobba med enskilt eller i grupp. Novellerna utspelar sig i vardagliga och igenkännbara miljöer vilket underlättar elevernas textförståelse. Detta ger dessutom en gemensam grund för diskussioner kring likheter och skillnader mellan olika kulturer och kulturella företeelser. Texternas tydligt skönlitterära karaktär kan även verka läsfrämjande och locka eleverna till fortsatt läsning även utanför klassrummet.