Bläddra

Läsresan arbetsbok åk 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Läsresan arbetsbok åk 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
I Läsresan arbetsbok följs läsebokens texter upp. Eleverna arbetar med ordkunskap, läsförståelse, stavning, grammatik och att skriva själva utifrån modelltexter. Modellerna visar hur man bygger upp en text och ger exempel på den struktur som den aktuella texttypen har. Skrivuppgiften avslutas med en checklista för elevens koll av sin egen text samt kamratrespons. Efter vart femte kapitel finns en diagnos med tillhörande självbedömning – Lilla kollen. Paketpris! 20 stycken grundböcker och lärarwebben.