Bläddra

Learn English First Book grundbok åk 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Learn English First Book grundbok åk 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Learn English – First Book är lätt att följa med sin tydliga struktur och välavvägda blandning av gemensamma och självständiga övningar. Alla övningar syftar till att eleven tidigt ska känna sig trygg både med att tala, lyssna, samtala, läsa, sjunga, agera och skriva på engelska. Grundboken Learn English – First Book innehåller fem teman: Colours, Numbers, Fruits, Pets och Activities. Fyra engelska bilderböcker, som gör språket levande och mer angeläget för eleven, är tryckta i grundboken. Tillsammans med webbens filmer, sånger, ljud- och hörövningar, anpassade till grundbokens teman, får eleven möta, öva och lära engelska på många varierande sätt. Ur innehållet: • Colours • Numbers • Fruits • Pets • Activities Learn English är ett lättanvänt basläromedel i engelska som tar ämnet på allvar, redan från årskurs 1. Eleverna vill och kan – du som lärare behöver ett material som fungerar direkt. Nu finns ett planerat, strukturerat och paketerat läromedel som låter dina elever öva att tala, lyssna, samtala, läsa, skriva och sjunga på engelska. Paketpris! 20 stycken grundböcker och lärarwebben.