Bläddra

Ledarskap inom vård och omsorg

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: administration och ledarskap

Ledarskap inom vård och omsorg

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: administration och ledarskap
Köp här
Modern ledarkompetens inom vård och omsorg är lika viktig som den professionella kompetensen. Det här är en bok om ut­vecklande ledarskap inom vård och omsorg. Den bygger på författarnas praktiska erfarenheter under mer än fyra decennier och riktar sig till alla kategorier chefer och ledare i branschen. Boken berör alltså inte bara chefskollektivet, utan också ledare som inte har någon formell chefsposition men som utövar arbetsledning i någon form.
Ledarskap inom vård och omsorg vänder sig till studenter vid sjuksköterske- och socionomutbildningar men också till personer som studerar vid ledarskapsutbildningar på grundläggande- och avancerad nivå. Den är även tänkt att kunna användas av redan verksamma chefer, ledare och/eller sjuksköterskor i det dagliga arbetet och kan med fördel vara utgångspunkt för diskussioner vid enheternas avdelningsmöten eller inom fokusgrupper.