Bläddra

Ledarskap och arbetsorganisation för hälsa, kvalitet och effektivitet (reviderad upplaga)

Köp här

Ledarskap och arbetsorganisation för hälsa, kvalitet och effektivitet (reviderad upplaga)

Köp här
Ledarskapet och arbetsorganisationen påverkar företagets effektivitet, lönsamhet, och produkternas kvalitet. Samtidigt påverkas också de anställdas hälsa. Den här boken förklarar hur fysiska, psykiska och sociala förhållanden påverkar hälsa, kvalitet och produktivitet på företaget. Här beskrivs också hur arbetsmiljön utgör länken mellan produktions- och verksamhetsutveckling och kompetens- och kunskapsutveckling. Boken vänder sig till företagsledare, chefer, universitet, högskolor, läkare och andra som arbetar med organisationsutveckling.