Bläddra

Ledning av företag och förvaltningar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Ledning av företag och förvaltningar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Vad kännetecknar ledning av stora organisationer? Vilka organisatoriska förutsättningar är viktiga att beakta? Vilka förändringar har skett i de ledningsmetoder som används? I den tredje, helt reviderade, upplagan av Ledning av företag och förvaltningar diskuterar en grupp organisationsforskare frågor som rör management och ledning. De teman som tas upp är generella och tidlösa till sin karaktär, och därmed viktiga i alla organisationer. Boken lämpar sig väl för kurser i organisation, ledning och management vid universitet och högskolor, samt för chefs- och ledarutbildningar i näringsliv och offentlig förvaltning. Områden som behandlas: Organisatoriskt ledningsarbete Expressivt ledarskap Ledning och entreprenörskap i nätverk Ledarskap och utveckling av ledningskompetens Organisationskultur och ledning Moral och etik i organisationer Kön, organisation och ledning Tjänstekvalitet ur ett ledningsperspektiv Decentralisering och samordnad ledning Virtualitet och nya former för organiserande Politisering och företagisering Företags- och förvaltningsledning i förändring Rolf Lind är universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. I övrigt medverkar Göran Arvidsson, docent och forskningsledare vid SNS, samt professor Mats Alvesson, professor Göran Brulin, docent Yvonne Due Billing, professor Nils Brunsson, professor Jannis Kallinikos, professor Evert Gummesson, professor Claes Gustafsson, professor Nils-Göran Olve, docent Miriam Salzer-Mörling och docent Magnus Söderström.