Bläddra

Leva nära cancer : när du eller någon närstående fått besked om cancer

Köp här

Leva nära cancer : när du eller någon närstående fått besked om cancer

Köp här
Boken ger både närstående och den som drabbats av cancer praktisk information kring sjukdomen. Den förklarar allt från provtagningar, undersökningar, behandlingsmöjligheter och biverkningar till vardagsliv och svårigheter att prata med sina barn om cancerbeskedet.

Peter Strang är cancerläkare med mångårig erfarenhet. Han är professor vid Karolinska Institutet samt överläkare vid den palliativa cancersektionen vid Stockholms sjukhem och vid Radiumhemmet.

Boken vänder sig i första hand till patienter och närstående men passar även vid olika typer av vårdutbildningar samt till personal inom cancervården.