Bläddra

Leva på ljus : en källa till näring för det nya årtusendet

Köp här

Leva på ljus : en källa till näring för det nya årtusendet

Köp här
Alltsedan 1993 har Jasmuheen fått sin fysiska näring av den universella livskraften prana. Den här boken innehåller detaljerna om hennes forskning och hennes upplevelser av denna djupgående process, samtidigt som den avslöjar en fullständigt ny form av näring för det nya årtusendet. Eftersom detta kan innebära en tänkbar lösning på världssvälten, är de globala följdverkningarna av möjligheten att leva på ljus enorma. Detta sätt att leva, som tidigare varit förbehållet helgon och vissa eremiter, är nu en möjlighet för var och en, tack vare den information som ges här. Det finns profetior som säger att vi ska utveckla metoder att leva på ljus. Den här boken visar hur det går till! * Ljusnäring för det nya årtusendet * Fysisk odödlighet * Sinnlig andlighet * Omprogrammering * Omvandlingsprocessen på 21 dagar