Bläddra

Lexikon : Västergötlands tidiga historia : forntid och yngre medeltid

Köp här

Lexikon : Västergötlands tidiga historia : forntid och yngre medeltid

Köp här
Vi vill här presentera Västergötlands utomordentligt betydelsefulla och fascinerande tidiga historia. En historia som innehåller embryon till det som senare blev Sverige. Boken innehåller fakta och sannolika skeenden; alla baserade på ett mångårigt och för oss relevant studium och kunskapsinsamlande. Lexikonets form hoppas vi skall vara ett lättillgängligt hjälpmedel i sökandet efter kunskap om vårt landskaps forntid och tidiga medeltid.