Bläddra

L’histoire de La Reine Christine : text och kommentar

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: kungligheter Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Europas historia Historia Historia och arkeologi
Köp här

L’histoire de La Reine Christine : text och kommentar

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: kungligheter Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Europas historia Historia Historia och arkeologi
Köp här
Den 11 juni år 1681 började drottning Kristina skriva sin självbiografi men den fullbordades aldrig. Vad vi idag har är sju olika manuskript i Riksarkivet varav ett är Kristinas egenhändiga; de övriga är sekreterares renskrifter. Av dessa sju manuskript är två särskilt intressanta, och det är dem som Vitterhetssamfundet nu ger ut. Utgivare är Eva Hættner Aurelius som också skrivit en fyllig inledning, på engelska – medan självbiografin är på franska.