Bläddra

Liber Amicorum Sven-Olof Lodin

Köp här

Liber Amicorum Sven-Olof Lodin

Köp här

I denna festskrift tillägnad professor Sven-Olof Lodin behandlar 27 internationellt välkända skatteexperter några av de frågeställningar som alltid har legat Sven-Olof Lodin varmt om hjärtat: skatteaspekten på inkomster från utlandet, dubbelbeskattningsavtalens förhållande till nationell lagstiftning, EG-rättens påverkan på nationell lagstiftning, momsfrågor, skatt på e-handel m.fl. Var och en som intresserar sig för denna typ av gränsöverskridande skatteproblematik, i teorin eller i praktiken, kommer därför att få ett rikt utbyte av skribenternas insiktsfulla bidrag i boken.