Bläddra

Liber Svenska 6

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Liber Svenska 6

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Liber Svenska 6 innehåller skönlitterära texter med textmöten för åk 6. Dessutom texter om de övriga kapitlen: Minitema, Skrivprojekt, Olika texttyper, Spika språket, Lära Nytt, Lyssna tala och samtala, Nordiska språk samt Vad litar du på? Boken är ett komplement till det digitala läromedlet Liber Svenska 6 Digital (elevlicens) där allt finns, inklusive mängder av smarta funktioner. Den här grundboken innehåller bokutdragen och texterna för alla som vill läsa i ett tryckt format.
Liber Svenska 6 är ett lustfyllt och engagerande läromedel som utgår från litteraturen och där eleverna ges förutsättningar att utveckla sina förmågor oavsett om de läser svenska som första eller andraspråk.

Grunden i läromedlet är tre stora litteraturbaserade teman, Nätet – Äventyr – Livsskildringar, där utdrag ur olika kända barn- och ungdomsböcker möter andra texttyper så som artiklar, faktatexter, dikter och intervjuer. Utöver temakapitlen finns Miniteman (av Kerstin Dahlin) där eleverna får reflektera kring olika värdegrundsfrågor, ett större gemensamt Skrivprojekt (av Fredrik Sandström) och Olika texttyper. Det finns också faktabaserade kapitel som behandlar olika delar av det centrala innehållet.