Bläddra

Lidelse på TV : en kritisk analyse av fremstillinger og fortellinger i TV-aksjonen

Kategorier: Konst Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: tv och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Scenkonst och film Television
Köp här

Lidelse på TV : en kritisk analyse av fremstillinger og fortellinger i TV-aksjonen

Kategorier: Konst Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: tv och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Scenkonst och film Television
Köp här
Lidelse på TV undersøker fremstillinger av lidelse i NRKs årlige TV-aksjon og stiller spørsmålene: Hvilke fortellergrep tas i bruk for å fremstille lidelse på TV? Hvilke historier er det som finner vei til skjermene våre, og hvordan engasjerer de oss som tilskuere? Lidelse på TV tar utgangspunkt i at det finnes noen faste mønstre som preger fremstilling av lidelse i mediene, og legger disse til grunn for analysen. Analysen tar sikte på å få frem noe av variasjonsbredden i de mange formålene TV-aksjonen gjennom årene har arbeidet med. Tre aksjoner er plukket ut: TV-aksjonen 2010, På flukt - om flyktninger; TV-aksjonen 1997, Krafttak mot kreft - om kreftbehandling i Norge; TV-aksjonen 2008, Blå Kors - om barn som lider på grunn av voksnes rusmisbruk. De tre aksjonene gir anledning til å undersøke forskjeller i fremstillingen av lidelse. Hva preger fortellingene når noen lider i et fremmed land, sammenlignet med når noen lider her hjemme? Hvordan fremstilles lidelsen når den er skambelagt? Boken setter også TV-aksjonen inn i en idéhistorisk sammenheng og gir et historisk perspektiv på noen av de endringene den har vært gjennom siden oppstarten midt i 1970-årene.