Bläddra

Liv i församlingen

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Liv i församlingen

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
     Att dela brödet<br />          Att döpa i vatten<br />          Att ta moraliskt ansvar<br />          Att komma överens<br />          Att ge rum för allas gåvor<br /><br />Allt detta var utmärkande för livet i den tidiga kyrkan. Församlingen blev ett socialt och politiskt vittnesbörd i dåtidens samhälle. Men hur är det i dag? Vad i vårt andliga arv har vi förlorat och hur kan vi upptäcka det igen?<br /><br />Den radikale teologen John H Yoder visar här den fulla innebörden i de gemensamma handlingar som Jesus kallat oss till. Varje kapitel utmanar synen på församlingens identitet och roll, inte minst därför att Yoder visar att församlingens liv inte tillhör en avskild religiös sfär.<br /><br />Det här är en viktig bok för det pågående samtalet om vilken gemenskap församlingen ska vara. Arvet från de första kristna och från den radikala reformationen glöder när Yoder skriver.<br />