Bläddra

Livet är en häst : kring Oulipo och den möjliga litteraturen

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

Livet är en häst : kring Oulipo och den möjliga litteraturen

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här
Magnus Hedlund har i decennier sysslat med att leka fram möjlig litteratur. Några av resultaten redovisas i denna volym liksom de spelregler som använts. Boken är också en introduktion till några av den franska skrivjuntan Oulipos - med medlemmar som Georges Perec, Italo Calvino, ­Marcel Duchamp, Raymond Queneau, Harry Marhews, Jacques Roubaud - försök till systematisering och ideologisering av sådana regler och restriktioner och till denna grupps roande och snillrika förfärdigande av nya restriktioner till alla hugade skrivares och läsares fromma.