Bläddra

Livet efter sexuella övergrepp : om hälsan, sexualiteten och vägen tillbaka

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sexuella övergrepp och trakasserier Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Köp här

Livet efter sexuella övergrepp : om hälsan, sexualiteten och vägen tillbaka

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sexuella övergrepp och trakasserier Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Köp här

Många utsatta för sexuella övergrepp lever i det tysta. Det är snarare regel än undantag att känslor av skam och skuld infinner sig och svärtar ner stora delar av livet. Man känner sig ensam och skuldbelägger sig själv, sina känslor, tankar och reaktioner. Som utsatt kan frågorna vara många och den här boken ämnar svara på de vanligaste och ge den information och kunskap som behövs för att kunna ta sig vidare och älska sig själv.

Några av de ämnen som tas upp i boken är: vad sexuella övergrepp faktiskt innebär, frozen fright, skuld och skam och vad de känslorna gör med oss, posttraumatiskt stressyndrom och om sexualiteten efter ett övergrepp. Intervjuer med experter blandas med personliga berättelser av utsatta som berättar om sin väg tillbaka. Livet efter sexuella övergrepp tar också upp vad man som närstående till någon som blivit utsatt kan göra för den personen.

Du är inte ensam och ingen kan ta ditt värde ifrån dig. Speciellt inte din förövare.