Bläddra

Livsformer / Life forms

Livsformer / Life forms

Köp här

Den bild vi har av jorden idag är en planet som är skadad, hotad av människan och i allt beroende av hennes omsorger för att kunna läka. Föreställningen om ett paradisiskt ursprung att återvända till är grumlad och det finns inte längre någon oförstörd natur att söka upp för människans estetiska kontemplation.

Livsformer är en antologi med bidrag av både författare och konstnärer som diskuterar hur vi förstår och beskriver förhållandet mellan natur och kultur, det konstgjorda och det organiska, konsten och landskapet. Färdas den samtida konsten och litteraturen i ett alltigenom apokalyptiskt land, sönderslitet och utnyttjat? Eller finns det i konsten utrymme för nya utopier, där konsten kan vara med och hitta strategier för överlevnad och nya livsformer? Var finns i sådana fall influenserna och valfrändskaperna – i naturvetenskapen, i populärkulturens science fiction eller i mytiska föreställningar om andra kulturer och tider?

Med texter av: Sara Arrhenius, Magnus Bergh, Lars Jakobson, Vladimir Nabokov, Åsa Maria Kraft, Tuija Nieminen Kristofersson, WG Sebald, Robert Smithson, Donna J Haraway

Medverkande konstnärer: Micol Assaël, Charles Avery, Rosa Barba, Andreas Eriksson, Ane Graff, Tue Greenfort, Henrik Håkansson, Helen Mirra, Katie Paterson, Jani Ruscica, Tomas Saraceno

Livsformer utkommer i samband med en utställning på Bonniers Konsthall med samma namn i september 2010.