Bläddra

Livstider : kvinnoliv på 1900-talet

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Livstider : kvinnoliv på 1900-talet

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Några av den nya kvinnoforskningens främsta företrädare beskriver i den här boken hur enskilda liv formas av och själva formar den tid man lever i. Författarnas forskargärning har sträckt sig över tid och rum. Bokens kapitel sträcker sig på samma sätt över kontinenter och årtionden. Dess tema är kvinnors livshistorier, både den som beskriver mötet mellan det enskilda livet och samhällens historia och den egna berättelsen. Vi får möta svenska, vietnamesiska och tanzaniska levnadsöden. Författarnas egna levnadsöden är en del av skildringarna. Boken är en plädering för den humanistiska samhällsforskningen, som tar människan som utgångspunkt för en förståelse av samhället. Den visar också hur historia med utgångspunkt i kvinnors liv och villkor inte är någon specialhistoria utan angår alla.