Bläddra

Ljungbacken : svenska i vården

Köp här

Ljungbacken : svenska i vården

Köp här


På Ljungbackens äldreboende får eleverna möta tio vanliga svenska åldringar som har olika behov av omvårdnad och stöd. Genom deras berättelser får eleverna inblick i äldreomsorgen och tränar samtidigt på att kommunicera muntligt och skriftligt för sin blivande yrkesroll inom vården.

Boken ger dessutom kunskaper om specifikt svenska företeelser som eleverna kommer i kontakt med i arbete bland äldre. Ordlista med förklaringar ingår.

Boken är avsedd för dem som är klara med sin grundutbildning i sfi och behöver utveckla sina kunskaper i svenska och vårdsvenska.