Bläddra

Ljus och hopp : mässa i folkton – partitur

Kategorier: Konst Musik Musik: stilar och genrer Noter, sångtexter och libretton Religiös och sakral musik

Ljus och hopp : mässa i folkton – partitur

Kategorier: Konst Musik Musik: stilar och genrer Noter, sångtexter och libretton Religiös och sakral musik
Köp här

Mässa för blandad kör, barnkör, sångsolister och instrumentalgrupp. Musiken är skriven av Maria Hulthén Birkeland och texten av Bernt Bergström. Körpartitur och instrumentstämmor finns separat. Innehåll: 1. Intåg, 2. Introitus, 3. Kyrie - Herre hör ropen, 4. Gloria - Ära vare Gud, 5. Laudamus - För vita snökristaller, 6. Credo - Vi tror, 7. Tankar om tron, 8. Offertorium - Trött på egna ord, 9. Sanctus - Helig, 10. Agnus Dei - O, heliga mysterium, Nattvard, Nattvardspolska, 11. Benedicamus - Tack för livet, 12. Vi tillsammans, 13. Uttåg.

Lyssna på en inspelning av verket här: www.notfabriken.se/ljusochhopp