Bläddra

Lojal ordningsvakt och nyttig hjälpare : Om rollkonflikter mellan Försäkringskassans handläggare och sjukskrivande läkare

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Lojal ordningsvakt och nyttig hjälpare : Om rollkonflikter mellan Försäkringskassans handläggare och sjukskrivande läkare

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
I den offentliga debatten framkommer att det råder en konflikt mellan sjukskrivande läkare i primärvården och handläggare på Försäkringskassan vad gäller sjukförsäkringen. De två grupperna av tjänstemän tycks inte förstå varandra, och misstron är uppenbar. I den här rapporten tas utgångspunkt i institutionella logiker och tjänstemannaroller, i en analys av läkares och handläggares syn på sitt uppdrag. Det framkommer att de utgår från delvis olika institutionella logiker, deras respektive roller skiljer sig också åt. Läkarna är nyttiga hjälpare medan handläggarna är lojala ordningsvakter. De olika rollerna förklarar konflikten dem emellan.