Bläddra

Lokalanestesi och smärta

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Anestesiologi Medicin och omvårdnad Smärta och smärtbehandling
Köp här

Lokalanestesi och smärta

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Anestesiologi Medicin och omvårdnad Smärta och smärtbehandling
Köp här
Lokalanestesi och smärta förmedlar kunskap om hur smärta uppstår, hur smärta kan blockeras och varför smärta oönskat upprätthålls. Praktiska instruktioner om hur lokalanestesi administreras i munhålan ges både i texten och med hjälp av illustrativa figurer och foton. Bedövningsmedlets generella och lokala effekter beskrivs. Separata kapitel ägnas åt medicinska riskpatienter och smittskydd. Denna andra upplaga är uppdaterad i sin helhet. Kapitlet om orofacial smärta är utökat med tanke på att mycket har hänt inom orofacial smärtforskning under det senaste decenniet, bland annat inom smärtdiagnostiken. Vidare har kapitlet om smittrisk uppdaterats enligt det nya regelverket för smittspridning och smittskydd. Lokalanestesi och smärta riktar sig till vårdpersonal som vill utbilda och fortbilda sig inom smärtområdet. Det gäller såväl tandläkar- och läkarstudenter som sjuksköterskor, tandhygienister och tandsköterskor under grund- och specialistutbildning.