Bläddra

Lokaljournalistik – Nära nyheter i en global värld

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Lokaljournalistik – Nära nyheter i en global värld

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Hur kan en journalist både känna lokal samhörighet och professionellt oberoende? Hur påverkas nyhetsflödet när lokalredaktioner försvinner? Vad har journalistiken för roll när diskussionen går het i den lokala Facebook-gruppen? Närhetens dilemma, medieekologi och utmaningar från sociala medier är några av de frågor som tas upp i denna bok, där bilden av den svenska lokaljournalistiken fördjupas. Här möter vi lokaltidningens kommunreporter, den fristående lokala nyhets­sajten, granskande lokala reportrar och många andra. Boken ger både praktiska yrkeskunskaper och sammanfattar den omfattande forskning om lokal journalistik som vuxit fram de senaste åren. Boken riktar sig till journaliststudenter, yrkesverksamma journalister och alla andra som är intresserade av de lokala mediernas betydelse för demokrati, identitet och tillhörighet samt lokalsamhällets utveckling.