Bläddra

Lokalt beslutsfattande

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap

Lokalt beslutsfattande

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Sverige har en lång tradition av beslutsfattande på lokal nivå. Det lokala beslutsfattandet omfattade inledningsvis främst äldreomsorg och skola, men har under åren kommit att inbegripa andra områden som migration, miljö och lokal utveckling. Trots att det är den lokala nivån som svarar för en stor del av välfärdsstatens kärna, som barnomsorg, skola och äldreomsorg, har det saknats en bok om hur politik skapas på lokal nivå. Denna bok ger en översikt över hur lokalt beslutsfattande fungerar i praktiken. Utifrån en genomgång av fem politikområden – skolpolitik, äldreomsorgspolitik, flyktingpolitik, miljöpolitik samt lokal utvecklingspolitik – analyseras det lokala beslutsfattandet. Vilka likheter respektive skillnader finns mellan de olika politikområdena? Hur skiljer det sig det institutionella ramverket åt och vilka aktörer deltar i beslutsprocesserna? Lokalt beslutsfattande är i första hand en lärobok i statsvetenskap, men är även intressant läsning för politiker och tjänstemän inom offentlig förvaltning.