Bläddra

Lönebildning i verkligheten : kollektivavtalens effekter på företagens lönesättning och utvecklingskraft

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management

Lönebildning i verkligheten : kollektivavtalens effekter på företagens lönesättning och utvecklingskraft

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Kollektivavtalens effekter på företagens lönesättning och utvecklingskraft Hur sätts lönerna i olika branscher och företag? Hur styrande är kollektivavtalen? Vilken effekt har centraliseringsgraden, märket och individgarantierna? Används lönesättning som strategiskt verktyg? Vilka konsekvenser har detta för företagens utvecklingskraft och de anställdas löneutveckling? I Lönebildning i verkligheten redovisas ny forskning om kollektivavtalens effekter på företagens lönesättning och utvecklingskraft, ett område där det tidigare saknats empiriska studier. Undersökningen baseras dels på kvalitativa fallstudier av 27 företag i olika storlekar och branscher, dels på en stor kvantitativ studie, baserad på unika data, av företag i privat sektor i Sverige. En viktig slutsats är att det finns en stor utvecklingspotential vad gäller lagstiftning, avtalskonstruktioner och olika aktörers synsätt. Mycket talar för att Sverige, svenska företag och deras anställda skulle tjäna på en modernisering av dagens modell för lönebildning och lönesättning. Boken vänder sig till alla som arbetar med, eller vill arbeta med, lönesättning och löneförhandlingar – chefer, HR-experter, fackliga representanter och arbetsgivare, men även studenter, lärare och forskare.