Bläddra

Lönespridning

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Lönespridning

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Ofta möts vi av tidningsrubriker där det står att klyftorna ökar igen och av värdeladdade påståenden som att lönespridningen är för stor eller för liten. Hur kan man säga att inkomstklyftorna ökat samtidigt som det visar sig att lönespridningen minskat? I Lönespridning granskas olika aspekter. Vad är lönespridning, i vilka sammanhang används begreppet och hur mäts det? Författarna diskuterar också några nationalekonomiska utgångspunkter om löneskillnader och tar upp den psykologiska forskningen kring lön och dess effekter. I den ekonomiska forskningen granskas sambandet mellan lön och prestation, medan sambandet mellan lön och motivation står i fokus för den psykologiska forskningen. Andra frågor som analyseras i boken är: Hur har lönestrukturen bland de högskoleutbildade förändrats sedan mitten av 1990-talet? Hur ser sambandet ut mellan lönespridning och könslönegap och vilket är sambandet mellan storleken på lönespridningen och utbildningens lönsamhet i ett livslöneperspektiv? En informativ och vägledande bok för specialister, opinionsbildare, lönesättande chefer och alla som vill veta mer om lönespridning. Lena Granqvist är doktor i nationalekonomi och t.f. samhällspolitisk chef på Saco. Hon arbetar med lönebildningsfrågor och var även redaktör för boken "Livslön. Välja studier, arbete, familj" som gavs ut på SNS Förlag 2011.