Bläddra

Luftförsvarsutredningen 2040 : omvärldsbeskrivningar : delbetänkande från Luftförsvarskommittén SOU 2013:86

Kategorier: Flygstridskrafter och flygstridföring Krig och försvar Militära krafter och sektorer Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Luftförsvarsutredningen 2040 : omvärldsbeskrivningar : delbetänkande från Luftförsvarskommittén SOU 2013:86

Kategorier: Flygstridskrafter och flygstridföring Krig och försvar Militära krafter och sektorer Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
HAR UTGÅTT - KAN INTE KÖPAS.

En arbetslägesredovisning av genomfört arbete inom Luftförsvarskommittén under 2013. Sammantaget utreder, analyserar och bedömer kommittén helheten av och behoven inom luftförsvaret tiden efter 2040. Kommittén ska bl.a. bedöma framtida operativa behov samt föreslå mål för luftförsvaret bortom 2040.

Omvärldsbeskrivningarna karaktäriseras genom tre relevanta faktorer:
  • konfliktnivå (fred, kris och krig)
  • grad av internationell försvarssamverkan (Sverige enskilt, Sverige med liten stat, Sverige med stormakt, Sverige med flera stater)
  • insatsmiljö (Östersjön, Norska havet, Sub-Sahara och en okonventionell angripare)

Arbetet med att ta fram olika anpassade luftförsvarsstrukturer har påbörjats och kommer fortsätta in i 2014 då luftförsvarsstrukturerna kommer att värderas och realiserbarhetsprövas.