Bläddra

Luftförsvarsutredningen 2040. SOU 2014:88. : Slutbetänkande från Luftförsvarskommittén

Kategorier: Flygstridskrafter och flygstridföring Krig och försvar Militära krafter och sektorer Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Luftförsvarsutredningen 2040. SOU 2014:88. : Slutbetänkande från Luftförsvarskommittén

Kategorier: Flygstridskrafter och flygstridföring Krig och försvar Militära krafter och sektorer Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
HAR UTGÅTT - KAN INTE KÖPAS.

Konstaterar att en luftförsvarsstruktur som på ett rimligt sätt kan uppfylla de krav på operativ förmåga som kan ställas inom ramen för försvar mot ett väpnat angrepp, under de förhållanden som kommittén studerat, enligt utredningens mening inte kan uppfyllas inom bibehållen ekonomisk ambitionsnivå. En sådan luftförsvarsstruktur ligger väsentligt över en bibehållen ekonomisk ambitionsnivå.