Bläddra

Lyckas med problemlösning A – lärarstöd för strukturerad undervisning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen

Lyckas med problemlösning A – lärarstöd för strukturerad undervisning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här
I arbetet med Lyckas med problemlösning får eleverna • lösa matematiska problem • använda några strategier • välja en lämplig lösningsstrategi • bedöma om lösningen är rimlig • förklara sina lösningar både skriftligt och muntligt • reflektera kring olika sätt att lösa problem • formulera egna matematiska problem