Bläddra

Lyckas som chef

Köp här

Lyckas som chef

Köp här
Vad bör varje chef veta vid ledandet av människor, arbetsgrupper eller team? Pekka Järvinens nya lättanvända standardverk om arbetsledning erbjuder ett alternativ när man snabbt vill sätta sig in i grundfrågorna om att leda människor i en arbetsgrupp. Dessutom innehåller boken ett trettiotal fallstudier som ger chefen en möjlighet att jämföra och begrunda sitt eget ledarskap och sin roll som arbetsledare.

Centrala ämnen i boken är:
- grundförutsättningarna för en fungerande arbetsgrupp
- vilka kunskaper och egenskaper som krävs av en arbetsledare
- typiska problemsituationer i en arbetsgrupp och hur man hanterar dem
- att utveckla en arbetsgemenskap utvecklingsverktygen
- att utvecklas och må bra som arbetsledare