Bläddra

M3000 Marknadsföring Kommentarer och lösningar

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

M3000 Marknadsföring Kommentarer och lösningar

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Marknadsföring har på många vis förändrats och blivit allt mer digital och komplex. Den nya andra upplagan av M3000 Marknadsföring har reviderats för att möta denna föränderliga värld.
Marknadsföringsområdet är ett område med hög förändringstakt. Marknadsföring har under de senaste åren blivit allt mer digital, och på många sätt mer komplex. Ett exempel på detta är E-handeln, som förmodligen exploderat och därmed förändrat företagens marknadslogik.

Läs mer
M3000 Marknadsföring speglar dagens marknad, och de teoretiska aspekterna av marknadsföring presenteras på ett strukturerat och smakfullt sätt. Serien har en tydlig koppling till ämnesplanen och de uppgifter som återfinns i övningsboken är märkta efter vilken förmåga som de testar samt efter betygsnivå.

Den nya andra upplagan av M3000 Marknadsföring består av följande komponenter:
- Faktabok
- Övningsbok
- Kommentarer och lösningar-bok
- Digitalt övningsmaterial
- Nedladdningsbar lärarhandledning

Innehållet, men framförallt strukturen, i faktaboken är kraftigt förändrat i den andra upplagan. Ett exempel på detta är block 4 "Genomförande" och kapitel 10 och 11. Dessa är omarbetade för att spegla rådande medielandskap. Även kapitlet om kampanjplanering har skrivits om och behandlar nu även digitala medier. Dessutom har strategier som Blue Ocean Strategy och metoden Business Model Canvas lagts till i kapitel 7. Kort och gott så är innehållet i faktaboken både uppdaterat och moderniserat.

Faktaboken tar avstamp i marknadsplanen. Därefter beskrivs nuläget och de interna och externa faktorer som påverkar företaget och dess marknadsföring. Efter det beskrivs mål och strategier samt hur företag i praktiken verkar för att uppnå dessa mål och hur de applicerar vald strategi. Slutligen redogör faktaboken för hur marknadsarbetet kan följas upp och utvärderas.

Även innehållet i övningsboken har reviderats. Uppgifterna är fortfarande indelade efter förmågor och där eleven får beskriva och redogöra, värdera och analysera samt samtala och diskutera. Som ett komplement till övningsboken återfinns det digitala övningsmaterialet. Detta är självrättande digitala övningsuppgifter där eleven främst får möjlighet att befästa grundläggande kunskaper, exempelvis att träna på för marknadsföringsområdet centrala begrepp.

Lösningar och kompletterande kommentarer till många av uppgifterna återfinns i en separat bok och allt lärarmaterial, som bedömningsstöd, presentationsmaterial, didaktiska tips och förslag på examinationsuppgifter, återfinns i den nedladdningsbara lärarhandledningen.

Om författarna
Rolf Jansson är tidigare vd och koncernchef för management- och kommunikationskonsultbolaget Cordovan Group och har även skrivit E3000 Företagsekonomi 1 och 2.
Jan-Olof Andersson är en erfaren läromedelsförfattare, med en lång erfarenhet som utbildare och konsult. Även Jan-Olof har skrivit E3000 Företagsekonomi 1 och 2.
Anders Pihlsgård är en erfaren läromedelsförfattare och tillika utbildad gymnasielärare. Anders har även verkat i privat sektor och har bland annat skrivit Libers nya juridikserie.
Nils Nilsson är lektor vid Linnéuniversitetet. Nils har ett långt förflutet i näringslivet och har även skrivit läromedel både för universitet/högskola och gymnasiet.