Bläddra

Magic! 3 – ett elevpaket för Lgr 11

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Magic! 3 – ett elevpaket för Lgr 11

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Magic! 3 för årskurs 3 bygger lekfullt och målmedvetet vidare på de första årens kunskaper i engelska. Magic! 3 fungerar både på surfplatta och dator.

MAGIC! 3 OCH LGR 11

Magic! 3 är uppbyggd som en kapitelbok där handlingen byggs på allt eftersom. Eleverna lär sig ord och fraser i ett spännande sammanhang och får använda olika strategier för att förstå och kommunicera på engelska i enlighet med Lgr 11.

ALLSIDIG KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA

Här förenas skönlitteraturens läsglädje med  möjligheten att lära sig engelska. Text, fantasifulla illustrationer och övningar på papper och på webben samspelar. Äventyret börjar med ett uppdrag via flaskpost och våra huvudfigurer ger sig ut på en spännande resa.

VARIATION OCH UTMANINGAR

Magic! 3 Textbook är dessutom ett digitalt läromedel. Eleven kan alltså välja att läsa och lyssna på sin lärobok på skärmen och klickar sig direkt till webbövningarna som ger varierad mängdträning och utmaningar. Syftet är att ge alla elever tilltro till sin förmåga att våga och vilja använda engelska.

INDIVIDUALISERING

Magic! 3 fungerar för hela gruppen och ger stora variations- och individualiseringsmöjligheter för dig och dina elever, både i skolan och hemma. Ett unikt allsidigt material för lågstadiet.

MAGIC! 3 ELEVPAKET INNEHÅLLER Textbook
 • Dialoger och berättelser varvas med korta instruktioner, enkla beskrivningar, ramsor och sånger. Text och illustrationer i busig kombination underlättar inlärningen.
 • Våra huvudfigurer använder sig av olika medier för att kommunicera och interagera och omvärlden är en resurs.
 • Textbook avslutas med ordlistor och en uppslagsdel med bl.a. sånger, faktarutor, bildordlistor och kortfattad grammatik.
Workbook
 • Skriv- och ritvänligt häfte med övningar till alla kapitel samt ett tydligt utvärderingsavsnitt där eleverna får reflektera över vad de lärt sig.
 • Här finns övningar som befäster ordförrådet och tränar strukturer på ett varierat och inbjudande sätt. Minst en hörövning till varje kapitel. Här får eleverna "höra och göra" och arbetar både med reception, produktion och interaktion.
 • Workbook låter alla elever lyckas. (För kommande  grupper beställs Workbook i 10-pack.)
digitalt läromedel
 • Ingår i elevpaketet och nås via en kod i Textbook. Enkel inloggning.
 • Består av Textbook som eleven kan läsa och lyssna till på skärmen och webbövningar. Här ges många olika träningsmöjligheter där bild, text och ljud samverkar.
 • Eleverna får upp sin Textbook på skärmen och kan bl.a. lyssna med textföljning, förstora texten och sätta bokmärken. Från skärmen klickar sig eleven direkt vidare till övningarna.
 • Övningarna i det digitala läromedlet ger stöd och mängdträning såväl som utmaningar. Övningarna övar samma vokabulär och fraser som Textbook presenterar, men är inte identiska med övningarna i Workbook.
 • Övningarna är samlade under rubrikerna; words, listening, grammar och more.

Det digitala läromedlet aktiveras med hjälp av koden som finns i elevboken. Koden i den tryckta elevboken är aktiv i fyra år och kan ärvas mellan elever.

Magic! 3 finns även som komplett digital elevlicens och digital klasslicens.

TILL MAGIC! 3 FINNS ÄVEN LÄRARpaket med digital resurs

Lärarpaketet består av en pärm med tre koder till lärarens digitala resurs. Lärarpaketet ger stöd och uppslag åt det dagliga arbetet och innehåller bl.a. lektionsupplägg, kopieringsunderlag, en omfattande bildbank, färdiga lektioner för Smartboard, facit och extraövningar. Läs mer om lärarpaketet, som beställs separat.