Bläddra

Magic! 7 Elevpaket med webbdel

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Magic! 7 Elevpaket med webbdel

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här
Magic! hjälper eleverna att nå målen i engelska och ger dig de rätta verktygen för att motivera och individualisera. Det digitala läromedlet, som ingår i varje elevpaket, är ett fantastiskt redskap både för de elever som vill och kan gå fram i snabbare takt och för de elever som behöver extra stöd och träning. Magic! är ett läromedel för kunskapskraven i Lgr 11! Magic! 7 reviderades 2012 och fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon. I elevpaketet ingår Classbook, tryckt bok med digitalt läromedel, Workbook och Word Trainer. Classbook Classbook är tematiskt indelad med en stor variation av texttyper, såväl sakprosa som skönlitteratur, indelade i tre nivåer. Ingången till temat är utdrag ur en Easy Reader. Utdragen lockar till fördjupad läsning och flera av romanerna är även filmatiserade och kan användas i undervisningen. Classbook avslutas med en omfångsrik resursdel som stödjer eleven i arbetet mot ökad språklig säkerhet. Här finns också Max Magic, som förklarar och hjälper eleverna. Med textföljning kan eleven lyssna till alla texter som är inspelade med autentiska röster, förstora texten, sätta bokmärken och göra och spara anteckningar. Från skärmen klickar sig eleven direkt vidare till övningarna. Digitalt läromedel Ingår i elevpaketet och nås via en kod i Classbook. Enkel inloggning. Här finns Classbooks alla texter som eleven kan läsa och lyssna till samt alla hörövningar. Till varje kapitel finns också varierade interaktiva övningar som tränar ordförråd, fraser, hörförståelse, stavning och grammatik. Grammatikdelen är omfattande och ger eleven många möjligheter till träning. Det digitala läromedlet ger många olika träningsmöjligheter och de digitala övningarna ger stöd och mängdträning såväl som utmaningar. De digitala övningarna övar samma vokabulär och fraser som Classbook presenterar, men är inte identiska med övningarna i Workbook. Eleven får snabb återkoppling då facit och feedback bara är ett klick bort. Det digitala läromedlet kan användas både hemma och i skolan. Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil och aktiveras med koden som finns i elevboken. Workbook Ett skrivvänligt förbrukningshäfte med varierade övningar på texterna, grammatik och olika språkfärdighetsmoment. Här arbetar eleven med reception, produktion och interaktion och får bland annat formulera sig, argumentera, skriva berättelser, beskrivningar och instruktioner. Facit till Workbook finns i elevens digitala läromedel. Kan även beställas separat i 10-pack. Word traier Häfte som övar de viktigaste orden från varje kapitel, självrättande med hjälp av ett fiffigt viksystem. Här finns också korsord och sist i häftet planeringsrutor till varje kapitel. Här kan eleven överskådligt få ett underlag för att kunna planera och föra logg över sina studier och läraren kan sätta fokus på vad den enskilda eleven behöver träna på. Kan även beställas separat i 10-pack...